Ceník služeb

Cena za služby je smluvní a je stanovena na základě předešlé dohody podle rozsahu a náročnosti činnosti se spojenými náklady na použitý materiál.